Üniversitemizde Akademik ve İdari Personel ile öğrencilerin araştırmalarında kullanılmak üzere Osmanlı döneminde basılmış olan matbu metinlerin (gazete, dergi, kitap) içerisinde Latin harfleriyle arama imkanı sağlayan “Wikilala Osmanlı Dijital Kütüphanesi” adlı veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.


Veri tabanı adı: Wikilala
Açıklama:
Osmanlı döneminde basılmış olan matbu metinlerin (gazete, dergi, kitap) içerisinde Latin harfleriyle arama imkanı sağlayan “Wikilala”
15 Ulusal ve 74 Yerel Osmanlıca gazete
4658 kitap
1930’lara kadar yazılmış olan Osmanlıca gazete, dergi ve makaleleri içerir.

Erişim: https://www.wikilala.com
Deneme bitiş tarihi: 31.12.2021