Kütüphaneden Yararlanma Koşulları

1- Üniversitenin akademik ve idari personeli ve öğrencileri kütüphanenin doğal üyeleridir.

2- Üyelerin ödünç materyal alabilmeleri için bilgilerini güncellemeleri gerekir.

3- Kütüphane üyelik kartı yoktur.Üyelik kartı yerine öğrenciler için öğrenci kimlik kartı, akademik ve idari personel için de personel kimlik kartı geçerlidir.

4- Üniversitenin personeli ve öğrencileri dışındaki kullanıcılar materyallerden ancak kütüphane içinde yararlanabilirler. Bu kullanıcılar kütüphaneye üye olamazlar ve kütüphaneden ödünç materyal alamazlar.

Kütüphane Kullanım Kuralları

1- Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez. Her türlü hukuki ceza ve sorumluluk kullanıcıya aittir.

2- Materyallerin güvenliği RFID Koleksiyon Yönetimi ve Güvenlik Sistemi ile sağlanmaktadır. İşlem yaptırmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İşlem yaptırmadan materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır. İkaz sesi duyulduğunda görevli personel tarafından üst araması yapılabilir.

3- Materyalde tespit edilen kusurlardan son kullanıcı sorumludur.

4- Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb. ) herhangi bir şekilde zarar verilmemelidir.

5- Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izinsiz çekim yapmak yasaktır.

6- Kütüphane içinde, grup çalışması yapmak ve sesli ders çalışmak yasaktır. (özel alanlar hariç)

7- Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez ve tüketilemez. (su hariç)

8- Yalnızca kütüphane görevlileri tarafından kullanılan alanlara girilemez.

9- Kullanıcıların, kütüphaneye girerken çanta, şemsiye, palto vb. eşyalarını vestiyerde bulunan dolaplara bırakıp, anahtarını üzerlerine almaları gerekmektedir.

10- Cep telefonları sessiz konumda bulundurulmalı ve kütüphane içerisinde telefonla konuşulmamalıdır.

11- Kullanıcılar, görüş ve önerilerini kutuphane@sinop.edu.tr e-posta adresi ya da sosyal medya hesapları aracılığıyla iletebilirler. (Sözlü olarak kütüphane personeline de iletilebilir)

12- Kullanıcılar, kimlik kartlarını korumakla yükümlüdür ve kaybedilmesi durumunda Öğrenci İşleri / Personel Daire Başkanlığına başvurmalıdır.

13- Kullanıcıların kütüphanenin kapanma saatlerinden en geç on beş dakika önce (ödünç alma, iade etme, internet, fotokopi vb.) işlemlerini yaptırmaları gerekir.

14- Kullanıcılar, kütüphaneye girdikleri andan itibaren kütüphane kullanım kurallarına uymak zorundadırlar.

Ödünç Vermede Uygulanacak Kurallar

1- Kütüphaneye SNÜ kimlik kartı ile gelinmeli, sorulduğunda kimlik kartı gösterilmelidir.

2- Başka okuyucuya ait SNÜ kimlik kartı ile ödünç kitap alınamaz.

3- Ödenmemiş cezası olan kullanıcı ödünç kitap alamaz.

4- Üzerinde gecikmiş kaynak bulunan kullanıcılara ödünç kaynak verilemez.

5- Süre bitiminde kullanıcı kaynağı eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür.

6- Kütüphane tarafından herhangi bir nedenle istenilen, ödünçteki materyallerin süresi dolmamış olsa dahi iadesi zorunludur. İstenen materyal iade edilmediğinde kullanıcının ödünç hizmetlerinden yararlanması kısıtlanabilir.

7- Kütüphane kullanıcıları, ödünç aldıkları materyal sayısına ve ödünç verme süresine http://kddb.sinop.edu.tr adresinden erişebilir.

8- Ödünç alınabilecek materyal sayısı ve iade süresi

Personel
Ödünç Verilen Materyal Adedi
Ödünç Verilen Süre

Akademik Personel

10 Adet

90 Gün

İdari Personel

3 Adet

30 Gün

Doktora Öğrencisi

10 Adet

30 Gün

Yüksek Lisans Öğrencisi

5 Adet

30 Gün

Lisans ve Önlisans Öğrencisi

3 Adet

15 Gün

Ödünç Verilemeyecek Materyaller

1- Ansiklopedi, sözlük, atlas, harita, slayt vb. danışma kaynakları,

2- Süreli yayınlar,

3- Tezler, yazma ve basma nadir eserler,

4- Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,

5- Müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,

6- Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller (örneğin, tek nüsha yada baskısı tükenmiş vb. diğer materyaller). Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilirler.

Gününde İade Edilmeyen Materyaller

1- Kütüphaneden ödünç alınmış ve zamanında iade edilmemiş kaynaklar için kütüphane otomasyon sistemi kullanıcıları uyarır (otomasyon sistemi üzerinden 3 kez hatırlatma mesajı gönderilir), ancak sorumluluk kullanıcılara aittir.

2- Kütüphane, gününde iade edilmeyen materyale her gün için materyal başına gecikme cezası uygular.

3- Kütüphaneden ödünç alınan herhangi bir kaynak, zamanında iade edilmeyip üzerinden 30 günden fazla bir zaman geçmiş ise, kayıp işlemi görür. (Kayıp işlemi gören materyal için her gün “materyal başına gecikme cezası” devam eder)

4- Kütüphane Otomasyon Hesabında, iade edilmemiş materyal ve ödenmemiş materyal gecikme cezası bulunan kullanıcıların ilişiği kesilemez.

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması veya Kaybı

1- Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynısı ya da yeni baskısı temin ettirilir.

2- Teminin mümkün olmadığının tespit edilmesi halinde materyalin “değer tespit komisyonu”nca belirlenen değeri ilgiliye ödettirilir. Ayrıca (varsa) tahakkuk eden gecikme cezası alınır.

Materyal Süre Uzatma

1- Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları, bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamış olması koşulu ile ödünç alma süresini uzattırabilirler. Tüm kullanıcılar uzatma işlemini, her yayın için en fazla 2 kez yaptırabilir.
2- Telefonla uzatma işlemi yapılamaz. Uzatma yapılabilmesi için kaynağın üniversite kimlik kartı ile Ödünç-İade Servisine şahsen getirilmesi veya http://libra.sinop.edu.tr adresinden uzatma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
3- Üzerinde gecikmiş kaynak ve gecikme bedeli borcu bulunan kullanıcılar uzatma işlemi yapamaz.

Materyal Ayırtma

Ödünç alınmış, yani kullanıcı üzerinde bulunan materyalin başka bir kullanıcı tarafından ayırtılması işlemidir. Materyal, iade tarihinden sonraki 3 gün, ayırtan kullanıcı için bekletilir.

1- Kullanıcılarımız dolaşımda bulunan materyalleri web üzerinden ya da kütüphane üzerinden ayırtabilirler.

2- Bir kullanıcı en fazla 5 adet materyal ayırtma yapabilir.

3- Dolaşımda bulunmayan (kütüphanede bulunan) materyaller için ayırtma yapılamaz.

4- Ayırtılan materyal, kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün sonunda alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Materyal bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa materyal rafına gönderilir.

Materyal Rezerve Formu

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)

Kütüphaneler arası ödünç verme, üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde kütüphane materyalinin karşılıklı kullandırması hizmetidir. Kütüphaneler arası ödünç kitap-makale istekleri özel kurallara bağlıdır. (Kütüphaneler arası ödünç vermede, materyal isteği yapılan kütüphanenin ödünç verme politikası geçerlidir).

SNÜ Mensupları İçin;

1- Bu hizmetten SNÜ akademik ve idari personel ve SNÜ lisansüstü öğrencileri yararlanabilmektedir. Kullanıcı kütüphane web sayfasındaki istek formunu eksiksiz doldurup, imzalayıp kütüphaneye getirmesi gerekmektedir.

Kütüphaneler Arası Yayın istek formu

2- Yapılan istekler sonucu doğacak tüm masraflar istekte bulunan kullanıcıya aittir (Kargo, fotokopi vb.).

3- Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar, sadece kendileri için istekte bulunabilirler. Başka kullanıcılar için istekte bulunamazlar.

4- Üzerinde gecikmiş materyal veya para cezası bulunan kullanıcı ILL hizmetinden yararlanamaz.

5- Kullanıcılar, isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili personel aracılığıyla yapabilirler.

Diğer Üniversite Kütüphaneleri İçin;

1- Bir defada en fazla 5 kitap ödünç verilir.

2- Ödünç verme süresi 30 gündür (kargo dahil),Yapılan istekler sonucu doğacak tüm masraflar istekte bulunan kullanıcıya aittir. (Kargo, fotokopi vb.)

3- Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi ayırtma olmadığı takdirde “1” kez uzatılabilir.

4- SNÜ kütüphanesi, ödünç verme süresi dolmadan kitabı geri isteme hakkına sahiptir.

5- Kitabın kaybolması, zarar görmesi, iade edilmemesi durumunda yönergenin 15. MADDE’si uygulanır.

Kütüphaneden İlişik Kesme

1- Öğrenciler, kayıtlarını sildirmeleri, yatay-dikey geçiş yapmaları ve mezun olmaları halinde kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.

2- Üniversiteden emeklilik, nakil, istifa vb. nedenlerle sürekli olarak ya da görevlendirme, askerlik vb. sebeplerle geçici olarak ayrılan akademik ve idari personel kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.

3- Bu işlemler Başkanlığın koordinatörlüğünde, Personel Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri işbirliği ile yürütülür.

Elektronik Kaynak Kullanımı

1- Elektronik kaynaklara yerleşke içerisinden ve dışından sadece SNÜ akademik ve idari personel ile öğrencileri erişebilir.
2- Veri tabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.
3- Veri tabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz, Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.
4- Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.