MİSYONUMUZ

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek.

VİZYONUMUZ

Bilgiye değer veren ve üstün tutan kullanıcı ile iletişimde sürekliliği bulunan, modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilen bir kütüphane olmaktır.