Yayın Sağlama Hizmeti

Kimler yayının satın alınması talebinde bulunabiliyor?

Cevap: SNÜ öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler yayın talebinde bulunabilir.

Taramalarım neticesinde kütüphanede bulunmayan bir yayını talep etmek için ne yapmam gerekiyor?

Cevap: taramalarınız neticesinde elektronik kitap veri tabanında ve basılı yayın taramasında istediğiniz yayını bulamadıysanız Yayın İstek Formu eksiksiz doldurarak isteğinizi elektronik olarak   web formdan ve mutlaka resmi üst yazı ile birimimize iletebilirsiniz. Talebin karşılanabilmesi için resmi yazı gerekmektedir.

Basılı Materyal (Yayın) Talep Kılavuzu

Materyal (Yayın) Talep Formu

Yayın talebi için sınırlama var mı?

Cevap: Bütçenin durumuna bağlı olarak taleplerin büyük çoğunluğu karşılanmaktadır. Ancak kısıtlı alım söz konusu ise Yayın Sağlama Hizmeti politikalarına bağlı olarak hareket edilmektedir.

Satın alınmasını istemiş olduğum yayın isteğinin size iletilip iletilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Yayın istek birimini tel: 0 368 271 55 16 / 4703 arayıp sorgulayabilirsiniz.

Talebimin karşılanma olasılığı nedir?

Cevap: Yayın Sağlama Hizmeti politikalarına göre talepte bulunduysanız yayınınız mutlaka alınmak üzere ihaleye çıkarılacaktır.

Yayın ortalama ne kadar sürede elimize ulaşmaktadır?

Cevap: İhale türüne ve zamanına göre 2-6 ay arasında istekler temin edilebilmektedir.

Yayın geldikten sonra nasıl haberdar olabilirim?

Cevap: Eğer yayın gelmiş, tüm teknik işlemler tamamlanmışsa web adresinden sorgulayarak yada Kütüphane sağlama birimi tel: 0 368 271 55 16 / 4704-4705 istenilen yayının hangi aşamada olduğu öğrenilebilir.

http://libra.sinop.edu.tr/

Yayın ihalede temin edilmezse ne yapılıyor?

Cevap: İhaleye çıkan yayına teklif verilmedi yada temininde sorun çıktı ise yayın bir sonraki ihaleye tekrar çıkarılmaktadır.

Yayın satın alma yoluyla temin edilemedi ise ne yapabilirim?

Cevap: Birkaç kez ihaleye çıkmasına rağmen yayın temin edilemiyor ise kütüphanenin ILL hizmetinden faydalanarak yayının getirtilmesi sağlanabilmektedir.

Ödünç Verme Hizmeti

Ödünç verme hizmetinden kimler yararlanabiliyor?
Ödünç verme hizmetinden ilk defa yararlanacağım ne yapmalıyım?

Cevap: İlk defa bu hizmetten yararlanacaksanız SNÜ kimlik kartınız ile Merkez veya Şube Kütüphanelerinden birine giderek kütüphaneye üye olmanız gerekmektedir.

SNÜ kimlik kartı olmadan ödünç yayın alabilir miyim?

Cevap: SNÜ kimlik kartı olmadan ödünç verme işlemleri yapılmamaktadır.

Bir yayını ne kadar süreliğine ödünç alabilirim?

Cevap: Kullanıcı tipine göre ödünç verme süresi değişmektedir.

Kütüphaneden Yararlanma

Ödünç aldığım bir yayını nasıl uzatabilirim?

Cevap: Ödünç aldığınız bir yayının uzatma işlemini ödünç verme bölümünden ve web üzerinden süre uzatma işlemi (İşlem yapmak istediğiniz yayın bir başka kullanıcı tarafından Rezerv edilmemiş ise) yapabilirsiniz.

Süre Uzatma

Kütüphane içindeki bir yayın için ayırtma işlemi yapabilir miyim?

Cevap: Ödünç alınmamış bir yayın için ayırtma işlemi yapamazsınız. Başka bir kullanıcının ödünç aldığı yayınlar için ayırtma işlemi yapabilirsiniz.

Ayırttığım bir yayının ayırtma rafında kalma süresi ne kadardır?

Cevap: Ayırtma rafında kalma süresi 3 gündür.

Ödünç aldığım bir yayını istediğim kütüphaneye iade edebilir miyim?

Cevap: Ödünç aldığınız yayın hangi kütüphane koleksiyonunda yer alıyor ise o kütüphaneye iade etmeniz gerekmektedir.

Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası ne kadardır?

Cevap: Tüm kullanıcılara, her kitap için günlük 50 kr gecikme cezası uygulanmaktadır.

Kütüphaneler Arası Ödünç ve Doküman Sağlama Hizmeti

Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti ne demektir?

Cevap: Üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde kütüphane materyalinin karşılıklı kullandırması hizmetidir.

Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmetinden yararlanmak için ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Bu hizmetten SNÜ Öğretim elemanları, idari personeli ve SNÜ lisans üstü öğrencileri yararlanabilmektedir. Kütüphane web sayfasındaki istek formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Kütüphanelerarası Yayın Talep Formu

Süreli Yayınlar ve E-Kaynaklar

Süreli yayınlar raflara nasıl bir düzen içinde yerleştiriliyor?

Cevap: LC sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir.

Süreli yayınları ödünç alabilir miyim?

Cevap: Dergiler ödünç alınamaz. Kütüphane içinde derginin kendisini kullanılabilir yada fotokopi hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Dergilerden fotokopiyi nerede çektirebilirim?

Cevap: Fen Edebiyat Fakülte Yerleşkesi Merkez Kütüphane Giriş Katında yer alan fotokopi servisine giderek fotokopi hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Abonesi olduğumuz basılı süreli yayınlara (dergilere) elektronik olarak da erişim var mı?

Cevap: Abone Süreli Yayınlar (dergiler) sayfasında  Tarama menüsünden erişebilirsiniz.

Basılı Süreli Yayınlar

Aradığım makale kütüphane koleksiyonlarında mevcut değil. Bu makaleyi bulabilmemin başka bir yolu var mı?

Cevap: ILL hizmetinden faydalanarak yurtiçi veya yurtdışında bulunan diğer kütüphane/bilgi merkezlerinden getirtebilirsiniz.

Veritabanında bulduğum dergiyi neden raflarda bulamıyorum?

Cevap: Veritabanları ayrı koleksiyonlardır. Veri tabanındaki tüm dergiler basılı olarak kütüphanede mevcut anlamına gelmemektedir. Veri tabanları tam metin ya da abstract, indeks veri tabanları olarak ayrıca satın alınmaktadır.

Araştırmamla ilgili konudaki veritabanlarına nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Abone veritabanları sayfasında, veri tabanlarının içerdikleri konulara göre gruplandırılmış sayfaya bakabilirsiniz.

Abone Veritabanları

Veritabanlarına kampüs dışından veya evimden ulaşabilir miyim?

Cevap: Veritabanlarımızın büyük bir çoğunluğuna kampüs dışı ve ya evinizden ulaşabilirsiniz. Bu hizmet uzaktan erişim hizmeti olarak adlandırılmaktadır. Uzaktan erişim hakkına sahip olmak için kütüphanemize üye olmanız ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığın’dan Kampüs Dışı Erişim şifresi almanız gerekmektedir.

Kampüs Dışı Erişim

Abonesi olduğumuz elektronik dergiye kampüs içinden bağlandığımda username ve password istiyor.Neden?

Cevap: SNÜ kütüphanesinin abone olduğu elektronik dergilere kullanıcı adı ve password olmaksızın doğrudan bağlanabilirsiniz. Bağlandığınızda username ve password soruyorsa bunun nedeni ya bir bağlantı hatasıdır yada yayıncı kaynaklı bir hatadır. Sorunla ilgili olarak tel: 0 368 271 55 16 / 4706-4710 arayabilirsiniz.

Mezun olduktan sonra da kütüphaneyi kullanabilir miyim?

Cevap: Evet, Basılı ve elektronik kaynakları kütüphane içinde kullanabilir fotokopilerini alabilirsiniz fakat kitap/dergi ödünç alamazsınız.

Elektronik kaynakların kullanımı için eğitim seminerleri düzenliyor musunuz?

Cevap: Evet. Eğitim-öğretim yılı başlarında, talep olması durumunda ise eğitim-öğretim yılı içerisinde de öğretim üyeleri ve öğrenciler için seminerler düzenlenmektedir. Daha fazla bilgi için tel: 0 368 271 55 16 / 4706 arayabilirsiniz.

Araştırmalarım konusunda nereden yardım alabilirim?

Cevap: Araştırmalarınız için her zaman danışma kütüphanecilerinden yardım alabilirsiniz. Aradığınız bilgiye ulaşmak için Kütüphane kataloğu, veri tabanları ile Internet’te kullanabileceğiniz araştırma yöntemleri size önerilecektir.