BIOONE

tam metin e-dergi  
202 e-dergi Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi alanlarında yayınlanan, online olarak bir araya getirmiş bir platformdur. Günümüzde hayati önem taşıyan bir çok konu başlığı; iklim değişikliği, ekolojik ve bio-çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların yönetimi gibi içerir.

Erişim

Kaynak Listesi

BRITANNICA ONLINE

e-ansiklopedi
  Britannica Ansiklopedisi’nin online versiyonudur. Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağı. Erişim

CAB Abstract (ekual)

tam metin e-dergi
763 e-dergi Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulmaktadır. Ortalama olarak %70’ ine başka kaynaktan erişim imkanı olmayan, 230.000’in üzerinde tam metin dergi makalesi (%65) rapor ve konferans bildirileri (%34) tam metin içeriğe sahiptir. Erişim

Kaynak Listesi

Kaynak Listesi

EBSCOHOST (ekual)

tam metin e-dergi / e-kitap
13.353 e-dergi

5.220 e-kitap

Tam Metin Erişim Sağlanabilen Veritabanları; Academic Search™ Complete, Business Source Complete,Dynamed 

Bibliyografik Erişim Sağlanabilen Veritabanları; ERIC, GreenFILE, LISTA, American Doctoral Dissertations, Teacher Reference Center ve MEDLINE

Academic Search Complete 
Business Source Complete 
DynaMed 
Applied Science & Business Periodicals 
Retrospective Index 

Education Index Retrospective
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
Applied Science & Technology Index Retrospective
Social Sciences Index Retrospective

Retro Indexler;
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index:1913-1983 (H.W.Wilson)
Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W.Wilson)
Humanities & Social Sciences Index Retrospective:1907-1984 (H.W.Wilson)
Applied Science & Technology Index Retrospective:1913-1983 (H.W. Wilson)

Erişim

Kaynak Listesi 

Kılavuzu 

İndirme Kılavuzu

Bilgi

EBSCO DISCOVERY SERVICE – EDS (ekual)

keşif aracı
  EBSCO Discovery Service™ (EDS) Üniversitemiz bilgi kaynaklarını tek bir dizinde / sunucuda toplar ve tek bir ara yüzden tarama imkanı verir. Tam metin erişime açık tüm dergilerde toplu tarama yapılabilen elektronik dergi katalogu. EDS ile EKUAL veritabanları tarababilmektedir. Erişim

Kılavuz

EMERALD PREMIER eJOURNAL (ekual)

tam metin e-dergi / e-kitap
311 e-dergi

623 e-kitap

Muhasebe, Finans ve Ekonomi, İşletme, Yönetim ve Strateji, Eğitim, Mühendislik, Öğrenim ve Organizasyon, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphane Çalışmaları, Pazarlama, Lojistik ve Kalite, Emlak Yönetimi ve Çevre, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otelcilik alanlarında koleksiyon Erişim

Kaynak Listesi

Kılavuz

Sociology Kitapları

Education Kitapları

İDEALONLINE

tam metin e-dergi
385 e-dergi Fen bilimleri ve sosyal bilimleri alanında (tarih, eğitim, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, ekonomi, sağlık bilimleri, kültür sanat gibi) yayınlanan Türkçe hakemli dergiler, popüler dergiler ve makaleleri içerir. Erişim

IEEE XPLORE (ekual)

tam metin e-dergi
413 e-dergi

1.220 konferans serisi

3.341 standart

IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış süreli yayınlara (journal, transaction, magazine, letter) IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş 880.000 adet konferans bildirilerine, 1.800 adet IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir. Erişim

Kaynak Listesi 

Kılavuz TR

Kılavuz TR

ITHENTICATE (ekual)

kişisel çalışmalar için intihal tespit
 

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate – İntihali Engelleme Programı, programını kullanmak isteyen akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için ekaynaklar@sinop.edu.tr adresine; isim, soy isim ve kurumsal e-mail adreslerini (belirteceğiniz e-mail adresi kullanıcı adınız olacaktır) bildirmeleri gerekmektedir; sisteme giriş bilgileri belirtmiş olacağınız e-mail adresine gönderilecektir, lütfen e-malinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Tanımlama işlemleri haricindeki kullanıma yönelik diğer bütün işlemler kullanıcı tarafından yapılacaktır.

Önemli!!!

Kurumsal hesaplarımızın ya da kullanıcılarımıza ait hesapların bloke edilmemesi için, imzalanan lisans anlaşması gereğince;

1- iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.

2- Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolüne izin verilmemektedir.

3- Ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü, dergi editörlüğü tarafından sistem üzerinden yapılmamalıdır. Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur.

4- Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, 15/01/2015 tarihli “Lisansüstü Eğitim Öğretim İlkeleri” konulu yazısıyla üniversitelere tezlerin intihal raporuyla birlikte kabul edilmesi kararı bildirilmiştir. Tez kontrolleri Turnitin ile yapılmalıdır.

Erişim

Kılavuz_TR

Kılavuz_ENG

Benzerlik Raporu

JSTOR Archive Journal Content (ekual)

tam metin e-dergi

3.938 e-dergi

2.154 rapor

İçerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.
Erişim Sağlanan Paketler;
Arts & Sciences I Life Sciences
Arts & Sciences II Business IV
Arts & Sciences III Ecology & Botany II
Arts & Sciences IV Ireland
Arts & Sciences V Jewish Studies
Arts & Sciences VI Hebrew Journals
Arts & Sciences VII Sustainability
Arts & Sciences VIII
Arts & Sciences IX
Arts & Sciences X
Arts & Sciences XI
Arts & Sciences XII
Arts & Sciences XIII
Arts & Sciences XIV
Arts & Sciences XV
Erişim Sağlanan özel konu paketleri;
Asia
Biological Sciences
Business & Economics
Business I
Business II
Business III
Ecology & Botany I
Health & General Sciences
Iberoamerica
Language & Literature
Ecology & Botany I
Music
Music Legacy
Religion & Theology
Erişim

Kaynak Listesi Dergi 

Kaynak Listesi Raporlar 

Tüm Koleksiyon 

Kılavuz_TR

MENDELEY (ekual)

referans yönetim aracı
  Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır. Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir: • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak). • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak) • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak) • Kurumlar için analiz aracı

Erişim

Kılavuz_TR

Kılavuz_ENG

OVID-LWW (ekual)

tam metin e-dergi
519 e-dergi Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji vb. Erişim

Kılavuz TR

Video

PROQUEST DISSERTATIONS and THESES GLOBAL (ekual)

tam metin e-tez
2 milyon tez ve bitirme ödevi Dünyanın en kapsamlı tez veritabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743’den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997’den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır. Erişim

Kılavuz TR 

SCIENCE DIRECT (ekual)

tam metin e-dergi / e-kitap
2.2280 e-dergi

30 e-kitap serisi (14.000)

Ağırlıklı olarak fen bilimleri (bilim, teknoloji, tıp) alanındaki binlerce kitap ve dergiye 1995 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlamaktadır. Anahtar kelime ile aramanın dışında görüntü arama ve yayının değerini artıran ses, video ve veri setleri şeklindeki içerik de mevcuttur. Erişim

Kaynak Listesi Dergi

Kaynak Listesi Kitap

Kılavuz TR 

Kılavuz ENG

SCOPUS (ekual)

bibliyografik / atıf
43 milyon kayıt Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerindeki yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir. Erişim

Kaynak Listesi

Kılavuz TR

Kılavuz ENG

SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ – SOBİAD

bibliyografik / atıf
362 e-dergi

101.595 makale

2.054.251

Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. Sobiad aynı zamanda 100.000’den fazla makalenin PDF’leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır. Yani 100.000 makalenin tam metni içinde arama yapılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Sobiad hem akademisyenler hem tez sürecindeki Y.Lisans ve Doktora öğrencileri hem de araştırma ödevleri yapan lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir. Erişim

Kaynak Listesi

Kılavuz

SPRINGER NATURE (ekual)

tam metin e-dergi

131 e-dergi

Academic Journals (39 dergi): Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

Nature Journals All (Nature + Nature Methods + Nature Protocols) (46 dergi): Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

Palgrave Macmillan Journals (PMJ All)(46 dergi): Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

Academic Journals

Erişim

Kaynak Liste

Nature Journals All

Erişim

Kaynak Liste

Palgrave Macmillan Journals

Erişim

Kaynak Liste

SPRINGER NATURE – SPRINGERLINK (ekual)

tam metin e-dergi
2.244 e-dergi Yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki dergileri kapsamaktadır. Erişim

Kaynak Listesi 

Kılavuz

Video TR

TAYLOR & FRANCIS (ekual)

tam metin e-dergi
2.187 e-dergi Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimlerle ilgili dergilere erişim sağlar. Erişim

Kaynak Listesi 

Kılavuz

TURNITIN (ekual)

tezler için intihal tespit
  Tezlerde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen tezler çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Öğrenci Tezlerinde intihali tespit etmek için Turnitin’i kullanacak Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri birer yetkili için ekaynaklar@sinop.edu.tr adresine isim, soyisim ve kurumsal e-mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Sisteme giriş bilgileri belirtmiş olacağınız e-mail adresine gönderilecektir, lütfen e-malinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Tanımlama işlemleri haricindeki kullanıma yönelik diğer bütün işlemler kullanıcı tarafından yapılacaktır. Erişim

Ödev Ekleme

Öğretmen Kılavuzu 

WEB OF SCINECE – WOS (ekual)

bibliyografik / atıf
  • Science Citation Index Expanded (1980 yılından günümüze)

• Social Sciences Citation Index (1980 yılından günümüze)

• Arts & Humanities Citation Index (1975 yılından günümüze)

• Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 yılından günümüze)

• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze)

Erişim

Kılavuz

Fen Bilimleri Dergileri

Sosyal Bilimler Dergileri

Arts & Humanities Dergileri

WILEY ONLINE LIBRARY – WOL (ekual)

tam metin e-dergi
1.508 e-dergi 1997’den günümüze 4 milyona yakın makaleye Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık , Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Geneti, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim vermektedir. Erişim

Kaynak Listesi