DUYURULAR BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Dergisi

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTES İlahiyat Fakültesi Dergisinin 2019 Yıl 28. Cilt 1. Sayısı yayınlanmıştır.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi Dergisi web sitesi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/uluifd

İlahiyat Fakültesi Dergisi_ilgi Yazı İçin Tıklayınız